QOTA

آیا توقیف منزل بابت طلب مهریه از شوهر امکان پذیر است؟

در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند. … اگر در آن واحد زندگی نکنید و منزل شما نباشد قابل توقیف بابت مهریه است و قسط بندی … با سلام، آیا برای طلب مهریه، ماشینی که سند آن به نام زوج هست (ولو ماشین با قیمت …

اما اگر شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به … مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. … در پایان در پاسخ به این سوال که «آیا اموال زوج را برای پرداخت مهریه می توان توقیف نمود؟ …. آیا پول پیش خانه و اجناس مغازه بابت مهریه قابل توقیف است؟

زوجه چه در منزل شوهر باشد و یا غیر آن امکان مطالبه مهریه برای او وجود دارد. … قبل از دادخواست یا توقیف مهریه از سوی زوجه، ماترک متوفی بابت بدهی دیگری توسط دیگر طلبکاران توقیف شده باشد. … آیا شوهر مالی برای توقیف غیر از مستثنیات دین دارد یا خیر؟ … جهت جلوگیری نقل و انتقال احتمالی شوهر توقیف شود از دو روش امکان پذیر است :.

ممنوع الخروج … باشد یعنی عقلا وجهی بابت آن می پردازند، به عنوان مهریه امکان توافق بر آن وجود دارد. … گرفتن مهریه بدون طلاق بی تردید امکان پذیر است زوجه می تواند هر وقت که بخواهد حتی بدون درخواست طلاق و حتی در منزل شوهر، مطالبه مهریه از شوهر کند.

توقیف منزل بابت طلب مهریه از شوهر امکان پذیر است؟ به موجب بند الف از ماده 24 قانون نحوه وصول محکومیتهای مالی منزل جزو مستثنیات دین است.

اولا مستحضر باشید که مسکن مهر قابل توقیف بابت مهریه نمیباشد لذا با توجه به اینکه به نام شما میباشد همسر شما بعد از پرداخت اقساط سهمی از آن …

رود برشما اگر شخص بابت پرداخت چک بدهکار باشه و طلبکار جهت دریافت طلب خودش توقیف اموال کنه ایا همسر بدهکار میتونه…

ﺷﻮﻫﺮم ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و» ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دارﻧﺪ، ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ. … آﯾﺎﺧﺎﻧﻤﻢ ﻣﻬﺮﯾﻪ» «ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﻢ؟ … اﻣﻮاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮال از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ …. ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات آن را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎزاد ۰۱۱ ﺳﮑﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، زن.

اگر زوجه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته بدهد و شوهر هیچگونه مالی برای توقیف نداشته باشد زوجه چکار باید کند؟ سوال شده 25 دی …. پارک مینی بوس و نیسان مانع دید میشود آیا میتوانم شکایت کنم؟ …. توقیف خودرو لیزینگی ایرانخودرو توسط شخص ثالث بابت چک برگشتی امکان پذیر است؟ … مهریه بابت سه دانگ منزل در قبال وجه نقد.

با سلام من زنم زمین اوقافی من و بابت مهریه توقیف کرده و اکنون با وجود اینکه الان حدود یک سال و … و با ارجاع من شوهرم از اینکه مهریه را به اجرا گذاشتم با خبر شده است درسته چون ابلاغ الکتر . … إثبات مال شوهربه چندطريق امكانپذيرأست؟ … سلام آيا ملك توقيف شده بابت مهريه زوجه كه در مزايده دادگاه به فروش گذاشته شده است در صورتی كه در …

زوجه چه در منزل شوهر باشد و یا غیر آن امکان مطالبه مهریه برای او وجود دارد. … در صورت فوت شوهر، زوجه می تواند مهریه خود را از وراث مطالبه نماید قابل توجه این که طلب زن از بابت مهریه بر … آیا شوهر مالی برای توقیف غیر از مستثنیات دین دارد یا خیر ؟ … نقل و انتقال احتمالی شوهر توقیف شود به روش زیر امکان پذیر است :.

حتما امکان پذیر است و فرقی هم نمیکند که شوهر در قید حیات باشد یا فوت کرده باشد. در فرض اگر مرد سهم الارثی داشته باشد جزء اموال اوست و زوجه می تواند آنرا توقیف … فوت کرده است اگر مجدد ازدواج کند آیا می تواند مهریه همسر قبلی را از وراث او مطالبه کند …

هر گاه شوهر فوت نموده باشد زن باید اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نماید و تقاضای صدور … مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به موجب سند رسمی امکان پذیر است، بنابراین … آنها باشد زوجه می تواند حقوق وی را توقیف کند در این صورت اگر محکوم علیه ( زوج ) … به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه و نیم درصد و پنج درصد بابت حق اجرای حکم اقدام نماید.

نحوه رفع توقیف سهم الارثی که قبلا فروخته شده است و بابت مهریه توقیف شده چیست؟ آیا … آیا امکان توقیف اموال والدین شوهر برای مطالبه و وصول مهریه وجود دارد؟ … رفع اثر توقیف مهریه، توسط وکلای متخصص خانواده امکان پذیر است.

توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را … بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی‬ … قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع …

«مهریه» به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود … مهم است و اگر خانمی می‌خواهد مهریه خود را مطالبه کند باید در قوه قضاییه برای …

مهمترین حقوق مالی که به هنگام عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد، مهریه است. … ممکن است سوال بسیاری باشد که از لحاظ قانونی گرفتن مهریه بدون طلاق امکان پذیر است ؟ … زوجه چه در منزل شوهر باشد و یا غیر آن امکان مطالبه مهریه برای او وجود دارد. … از دادخواست یا توقیف مهریه از سوی زوجه، ماترک متوفی بابت بدهی دیگری توسط …

ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهكار، ابزاری است كه او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار … آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟ … بنابراین تفكیك طلب و بازداشت هر یك از اموال بدهكار در قبال مبلغی از طلب امكان‌پذیر است.

بعد از تصویب قانون جدید حمایت خانواده عموما این تصور غالب شده است که وصول …. بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که … *آیا اکنون مفاد ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه …. زوجه در معرفی اموال زوج، حتی همین تقسیط در پرداخت نیز امکان پذیر نیست.

آنها تأکید دارند با این روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و … ریشه مهریه صداق و دوستی بوده است که مرد برای ازدواج یک هدیه‌ای را به زن … از مهریه برای شروع فرآیند دادرسی خود و امکان ارایه اعسار و ناتوانی مالی خود … وصول مهریه و پیگیری مطالبه حق زن نسبت به دادگاه بیشتر است. …… خدا به شوهر آینده ات رحم کنه بالام جان!

زوجه تقاضای مطالبه مهريه را داده و حکم به نفع ايشان صادر شده، چگونگی شرايط …. و اجرای صيغه طلاق فقط با ارائه حکم طلاق و يا گواهی عدم امکان سازش امکان پذير است.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر