QOTA

آیا حضانت فرزندان توسط مادر به علت اعتیاد پدر امکان پذیر است؟

آیا اگر شوهر معتاد باشد و زن بخواهد طلاق بگیرد ، زن میتواند حضانت فرزند (۲دختر) را مادام العمر به عهده بگیرد ؟ضمنا این شوهر آهی در بساط ندارد.

… با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل … با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات … به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات … آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟

می داند. … اگر الزام امکان پذیر نباشد، حضانت را به خرج پدر و اگر پدر فوت کرده باشد، به … شده هر نوع اعتیادی حق حضانت را سلب نمی‌کند بلکه اعتیاد لزوما باید زیان آور باشد.

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. … از یک طرف، پدر و مادر کودک که او را به این دنیا دعوت کرده‌اند، در قبال او مسئولیت دارند. … آیا حضانت فرزند سن خاصی دارد؟ … به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف … امتناع از حضانت امکان پذیر است؟

در صورتیکه اثبات شود پدر اعتیاد به مواد مخدر دارد تا زمان اعتیاد حضانت از ایشان سلب خواهد شد و فرزند دختر تا 9 سالگی و فرزند پسر تا 15 سالگی …

حضانت : نگه داری و و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است. … حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر، تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص … بر خلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه می تواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد . … و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

به همین دلیل قانونگذار در موادی از قانون به بحث های مربوط به حضانت فرزندان بعد از طلاق و … فرزندان توسط این اشخاص همراه با صدمات جسمی و روحی فراوانی برای کودک است . …. در طلاق توافقى وقتى پدر و مادر هيچ يك حضانت دوفرزند پسر ٣ و ٨ ساله خود را … و قاضی با من لج کرده و بنده رو تهدید به سلب حضانت کرده آیا اینکار امکان پذیره یا …

اگر بتواند طلاق بگیرد آیا دادگاه بچه‌ها را به او می‌دهد یا پدرشان به یک طریقی می‌تواند بچه‌ها را از او بگیرد؟ جواب: بر اساس قوانین، حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن با پدر است … می‌خواستم بدانم آیا این کار از لحاظ قانونی امکان‌پذیر است؟ ….. گفته بود ۸۸ درصد کودک‌آزاری‌ها توسط والدین و خصوصا از جانب پدر انجام شده است.

صالحیت پدر و مادر از طریق اعتیاد، فساد اخالقی، عدم توانایی و مواردی از این دست …. که تکلیف به حضانت، برای مادر یا پدر در مدت مقرر، قائم به شخص آنان است. …. به مادر تا زمانی که منع قانونی برای آن پیش نیاید، امکان پذیر می باشد و اعاده مجدد این … به تکلیف بودن حضانت در قانون مدنی، والدین بدون داشتن علت قانونی نمی توانند از آن.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات … آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ … و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به ….. من یک دختر 11ساله دارم که به علت اعتیاد پدرش حضانتشو گرفتم وخودمم ازدواج کردم …

در این مقاله به بررسی شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی خواهیم پرداخت . … موضوع بپردازیم که آیا بیماری روانی پدر موجب سلب حضانت از وی خواهد شد ؟ … اساس آن ، سلب حضانت از پدر و همچنین سلب حضانت از مادر امکانپذیر است : … قدرت و صلاحیت به عهده گرفتن حضانت فرزند توسط شخص مبتلا به بیماری …

به حکم قانون، چون با تولد فرزند حضانت با والدین می‌باشد، از این رو … حضانت فرزند در صورت اعتیاد والدین، یکی از مواردی است که ممکن است … که توسط موسسه‌ی حقوقی و داوری بین‌المللی مهر پارسیان منتشر می‌گردد، به موارد آن پرداخته می‌شود. … قرار تامینی لازم برای سلب حضانت از والدین معتاد چونه امکان پذیر خواهد بود؟

حضانت فرزندان پس از طلاق تا 7 سالگی با مادر و از 7 سالگی تا سن … زمانی که کودک به سن بلوغ برسد، حضانت او دیگر توسط قانون و دادگاه … اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛ … مثلاً پس از فوت پدر، حضانت کودک با مادر است.

اشتهار به فساد اخلا‌قی و … ماده 1174 همان قانون می‌گوید: «در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر ابوین …

آیا پس از دادن حق حضانت به پدر می توان این حق را پس گرفت؟ … برده بود و توسط معشوقش کتک زده بود نشون قاضی دادم و گفتم بچه من رو به گفته بچم … زمین و میزد زیرش قاضی به بنده گفت علت اینکه اومده بچهرو پس بگیره چیه بنظرتون … خود نزد پدر یا مادر بماند؟ … درخواست ملاقات فرزند قبل از طلاق امکان پذیر است؟

دادگاه در خصوص پرداخت مهریه و نفقه و استرداد جهیزیه به ایشون توسط بنده چطور برخورد خواهد کرد . … آیا ممکن است پدر دختر 21 و 12 ساله خود را به زور به وسیله حضانت نگه دارد و به مادر ندهد؟ …. علت طلاق من و همسرم اعتیاد به مواد صنعتی و چندین با . ….. با سلام طلاق یک طرفه امکان پذیر است آیا من با زحمت و عرق ریختن توانستم عروسی براش …

حضانت فرزند بعد از طلاق و جدایی طرفین مطرح خواهد شد بنابراین تا قبل از … گذار حضانت فرزند را تا سن ۷ سالگی وظیفه مادر می داند و بعد از آن به عهده پدر که … حضانت : آیا سلب حضانت فرزند ممکن است : سلب حضانت از یکی از … درست است که گاهی تکلیف حضانت توسط یکی از طرفین با توافق امکان پذیر است ولی …

به دادگاه سرپرستی خانواده اعلام کنید توان سرپرستی فرزند را ندارید . چنانچه پدر توان و آمادگی سرپرستی را داشته باشد حضانت فرزند را بر عهده …

حضانت، پرورش و تربیت طفل است به گونه‌ای که هم احساسات مادر و کودک جواب داده شود و هم … آیا پدر و مادر، باید خود به طور مستقیم کارهای کودک را انجام دهند، یا از حق خود … به این معنی که امکان ندارد کودک به طور مستقل همه دوره حضانت را نزد مادر بماند و در عین …… به صرف اعتیاد، پدر و مادری را از حضانت فرزند محروم کرد، اما اگر اعتیاد افراد به …

در مورد حضانت فرزند در صورت ازدواج مادر و طبق قانون جدید، این امر امکان پذیر بوده و مادر می تواند حضانت فرزندان خود را تحت شرایطی، به دست آورد. … کانون خانواده مهمترین عامل در رشد سالم روانی و شخصیتی فرزندان است. … پس از بررسی توسط دادگاه، در صورت تایید، حکم سلب حق حضانت فرزند به والد مربوطه داده خواهد شد.

و »در واليت قهری پدر و جد پدری« به خود … در خانواده، از سوی مادر نيز امکان پذير است، اما در اين پژوهش به دليل …. و »طفل صغير« به )همان: 127( »طفل« در قانون مدنی مطلقِ »فرزند« است … با 7و رعايت مصلحت مولّی عليه در تزويج وی 6يا هر علت ديگر … می شود که »آيا صرف بلوغ طفل، مسقط حق و تکليف حضانت والدين.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: … ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت … اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط … و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است.

به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از … ر حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طالق، معتبر و توسط محاكم … مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي … ها معرفي مي شوند امكان. پذير است. ثبت طالق رجعي منوط به انقضاي عده است.

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر