QOTA

انسانیت هرگز نمی میرد

با ما بروز باشید. دنبال کردن کانال ما = دنبال کردن کانال شما.

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎه ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ. ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ 70 ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ 317 ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻨﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ …

انسانیت هرگز نمی میرد ، تصویر سرباز آلمانی که برای کودک جا مانده از خانواده اش سیم خار دار برلین را کنار زد این سرباز به دلیل خیانت به کشور صبح روز بعد…

… بازیچه جنگ و خشونت شده است فردا قبل از طلوع آفتاب مرا به دستان خداوند می‌سپارند، می‌دانم که انسانیت هرگز نمی‌میرد ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بزرگی است.»

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ. ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ ۷۰ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ۳۱۷ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ به ناﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ …

کتاب زمین هرگز نمی‌میرد ، رمان معروف علمی و تخلیلی از جورج ر. … در این زیر سبک اکثراً انسانیت نابود شده و جز اندکی از آن باقی نمانده و نجات‌ یافتگان با پی‌آمدهای …

@alirezavahedi2000 on Instagram: “انسانیت هرگز نمی میرد حتی اگر هزار جلاد شمشیر بدست در صدد کشتن حق و حقیقت و …

See Instagram photos and videos from انسانیت هرگز نمی میرد… (@gardahanin)

5 …

در کتاب اندرو شافر، «امید هرگز نمی‌میرد» داستانی می‌خوانید که قهرمانانش بارک اوباما ریسی‌جمهور سابق آمریکا و دستیارش جو بایدن هستند. آنها در این اثر مانند شرلوک …

5 4:49. رضا نظری عشق …

به گزارش خبرگزاری فارس، «آب هرگز نمی‌میرد»، نوشتۀ حمید حسام، کتابی‌ دربارۀ مردمانی سخت‌کوش و نرم‌دل؛ یکی از آن‌ها، جانباز میرزا محمد سلگی است.

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﺮﺍ به دﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻧﺪ. . . ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ.

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﺮﺍ به دﺳﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻧﺪ. ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ.

ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ. ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺩﺭ 70 ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ 317 ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ به ناﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ …

هرگز اشغال انگاشته نمی شوند. … و نبود انسان ها فکر کنی، یک بار نیز از دریچه ی انسان بودن و حق زیست داشتن به انها نگاه کن، ادم با هر بار کشتن، خود یک بار می میرد.

1 Dec 2018. 2 Retweets; 12 Likes; حمیدجوانی · Chishtal …

برای این منظور از ماژول های RF و آی سی های اینکودر و دکودر PT استفاده می کنیم….. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن.

میدانم که انسانیت هرگز نمیمیرد ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بزرگیست . گفتنی است ؛ عکاس این اثر کریستوف نیومن گفته که هنگام شکار …

انسانیت هرگز نمی میرد”. دیشب خواب می دیدم تو دم و دستگاه های دولتی کار می کنم . قیافه ها ایرانی نبودند ولی نمی دونم دقیقا” کجا بود . بهم دستور می …

حدیث ما را دل های امین و پاک حفظ می کنند، اما دل های امین چه دلی است؟ … علمی اساس کار است که هرگز نمیرد، آنکه گفتند عالِم نمی میرد: «أَلْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا …

… ی جنگ و خشونت شده است فردا قبل از طلوع آفتاب مرا به دستان خداوند میسپارند میذانم که انسانیت هرگز نمیمیرد ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بززرگی است.

Explore and Download Photo of Tweet added by @KRadjabi ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﯿﺴﺖ #امید_برای_طبیعت | Twipu.

… متناقض خود را بروز میدهد از یک طرف از سعدی و مولانا و انسانیت و شعر و خوشیادب ….. ۱۰۷, «داستان آفرینش ادیان • صوفی هرگز نمی‌میرد • فیض کاشانی • روح و خواب و …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر