QOTA

برخورد پیامبر و حضرت علی با مسئولان بی کفایت

ممنون میشم از ما حمایت کنید و ما را دنبال کنید با سپاس.

امام علی(علیه السلام) چنین هشداری داده اند: «بی گمان مردمان هلاک شدند آن گاه که پیشوایان هدایت و پیشوایان کفر را یکسان شمردند و گفتند: هر که به جای پیامبر(ص) نشست، چه … به مالک اشتر، یکی از شرایط واگذاری مسئولیت ها را «کفایت» می داند و می فرماید: …. امام علی(علیه السلام) در تبیین اخلاق مدیریت و شیوه های برخورد مدیران با مردم، …

امام علي(ع) انگيزه خود را از پذيرفتن حكومت، برقراري قسط و عدل و امنيت و … در برخورد با مفاسد گوناگون حكومتي، اداري، اجتماعي، سياسي، ارائه گردد و … لياقت پروري به دست افراد ناباب و غير مسؤول افتاده بود و بيت المال به عنوان تيول قشري ….. خدامحوري است و با هر گونه اختلال، بي نظمي، فساد، ناهنجاري، سوء استفاده از قدرت، تضييع

از این رو، در عهدنامه مالک اشتر برای هر صنفی از مسئولان حکومت، ویژگی های خاصی … برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله)و امام تو بیشتر، و دامن … امام علی(علیه السلام) شیوه برخورد و اصول مدیریت را در نامه خود به مالک اشتر، از ….. همین کفش بی ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر اینکه حقی را با آن …

گرچه این تلاش ناچیز، قطره ای از اقیانوس بی انتهای معارف اهل بیت(ع) می باشد. … شمردند و گفتند: هر که به جای پیامبر(ص) نشست، چه نیکوکار باشد و چه … امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر، یکی از شرایط واگذاری مسئولیت ها را «کفایت» می داند و می …. امام علی(ع) در تبیین اخلاق مدیریت و شیوه های برخورد مدیران با مردم، …

حضرت علی علیه السلام در باره ی تفکر برای انجام کارهافرمود: … غرور باعث می شود تا افراد خود را درمرحله ای ببینند که بی نیاز از مشورت باصاحب نظران، به برنامه ریزی بنشینند. … مدیر در برخورد باافراد مختلف، باطرز تفکرهای مختلف رو به رو می شود. … مدیرهماره باید خود را نیازمند مشورت بامسؤولان، کارکنان و صاحب نظران ببیند.

براي مثال حضرت علي(ع) مي فرمايند: آنگاه که وحي بر پيامبر نازل گرديد، ناله شيطان …. پاسخگوي اعمال و رفتارخويش دربرابر مردم باشد، درنزد خداوند نيز مسئول و ضامن است. ….. به عبدالله بن عباس فرماندار بصره نيز مي نويسد:با مردم خوش برخورد باش وعقده … مگرآنکه خداوند مرا درکارنفس کـفايت کند که ازمن برآن توانا تراست (خطبه 208.

پيامبران و اولياي الهي، در اين ميان نقش بسيار برجسته اي داشته اند. … بي ترديد، امروزه يکي از معضلات جامعه اسلامي ما فساد اداري مي باشد که گريبانگير سازمان …. مسئولان و مديران در نظام اسلامي حق ندارند پست ها را براساس وابستگي هاي … البته سياست روشن اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام، در برخورد با کارگزاران …

حکمرانی خوب و مقایسه آن با دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه می باشد. … نویسنده مسئول … از طرح ایدهی حکمرانی خوب، در قرآن روایات و سیره ی پیامبران و امامان مبانی حکمرانی … بی توجهی به این منابع که همان حلقه مفقودهی حکمرانی خوب در جوامع … برخورد با دشواری ها را تبیین می کند و در برگیرنده خط مشی های سیاسی است که باید در حکومت.

اشعث بن قیس: اشعث مردی ریاست طلب، مقام پرست و منافق بود. … متمرکز بوده است؛ پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع), متناسب با عصر و زمان خود, ریاست و …

روش برخورد با مردم.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ. (. ص. ) ﻣﺒﯿ. ﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑ. ﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ و. ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎ. ي رﻓﺘﺎري. اﯾﺸﺎن. ﺑﻮده و … 93 .1. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎن. (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. )/ آدرس … ﺑﺪون اﻧﺴﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯽ … ﻫﺎي ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﭘﯿﺸﻮاي ﮔﺮاﻧﻘﺪر اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ. (. ص. ) … ﺣﻀﺮت. ﻣﺤﻤﺪي. (. ص. ) اﺳﺖ،. اراﺋﻪ. داد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه،. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺮ …

پاسخ گویی مسئولان و کارگزاران به نهادهای قانونی و مردم یکی از مسائل مورد توجه دین … با نگاهی به سیره و بیانات پیامبر(ص) و امام علی(ع)، قانون اساسی جمهوری اسلامی … که در آن امت ـ بی آن که بترسند و در گفتار ـ درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.

که جديدالعهد به اسلام بودند … و رفتاري که مرتکب شدند بدانيد و اعتراض کنيد، پيغمبر‌(ص) را مسئول مي‌شماريد! … توطئه بسيار مزوّرانه، علي‌(علیه‌السلام) را کنار زد تا شخص ضعيف، بي‌کفايت و …

در برخورد با زنان مردم عفت بورزید ، تا دیگران نسبت به زنان شما خویشتندار و عفیف باشند . … در زندگی مشترک حضرت فاطمه(س) با حضرت علی(ع) عبارات و کلمات محبت آمیز … پیامبر اکرم(ص) فرمود: وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز به او با …. خداوند برای رفع توهم در این آیه چنین می‏فرماید: »وَ اِنْ جاهَداکَ لِتُشرِکَ بِی ما لَیْسَ …

از توصیه‌های فراوان امام علی(ع) در مورد آثار و نتایج رعایت حقوق متقابل و عدم آن، دو … جریان نامه شدید اللحن امام(ع) به یکی از فرمانداران و نیز قضیه برخورد با برادرش …. در مراتب بعدی این ولایت به پیامبر(ص) اولوا الامر و مؤمنان سپرده شده است: …. حضرت به قثم بن عباس فرماندار شهر مکه می نویسد: در میان تو و مردم نباید …

پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبداللّه (ص) که نبوت به او پایان یافت، در سال 570 بعد … پیامبر اسلام (ص) در برخورد خشونت آمیز دیگران نیز از قهر و خشونت بهره نگرفت. … با پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرین روزها و ساعات حیات ….. در این حال، پاسخ حضرت به دستم رسید که در آن نوشته بود: «خدا ما و تو را کفایت کند.

آیا اسناد تاریخی می‌توانند از ایده وجود فرزند امام یازدهم شیعیان، غیبت و عمر بیش از… … سجاد نیک‌آیین پژوهشگر دین، و مجید محمدی جامعه‌شناس با تحصیلات حوزوی، در … که اصل وجود امام را در زمان کنونی ثابت می‌کند؛ نقلی که از پیامبر اکرم و حدیث … احادیث نقل‌شده حداقل در میراث مذهبی شیعه، پنجاه و یک حدیث از امام علی …

و ﺗﻌﺎﻟﻲ روح ﺑﻴﺎﺑﺪ،. ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد؛ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ارﺷﺎد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ …. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺮة ﻧﻈﺮي. و ﻋﻤﻠﻲ اﻣﺎم. اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻲ. ﺑﻦ. ﻄاﺑﻴ. ﺎﻟﺐ. )ع(. ؛. ﺗ.2. ﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ … ﺳﻴﺮة اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ. ﺑﻦ. اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ. )ع(. ﺑﻮد، ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد. اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ، ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪف ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻓﺮاﺧﻮان ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ….. ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ …… ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ر …

از برخورد علی(ع) با کارگزاران متخلف تا رسیدگی به پرونده مقامات متهم در جمهوری اسلامی …. تجملگرایی مقامات نظام نیز از مسائلی بود حضرت علی بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن‏ حنیف فرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف ….. یا کره جنوبی هم با مسئولین متخلف بدون کوچکترین ملاحظه ای برخورد میشه …

باید بر سر مسئولان بی‌کفایت و بی‎توجه به مردم فریاد کشید/ ۲۲ بهمن باشکوه‌تر از … مردم ما هم دعوت ایشان را لبیک گفتند و «هیهات منا الذله» امام حسین(ع) شعار مردم شد. … وی با بیان اینکه الان هم تلاش دشمنان این است که قدرت اسلام را … کرد: انقلاب و اسلام انسان ساختند و امام بزرگوار همان کار پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر