QOTA

بررسی شرایط ضمن عقد نکاح

در قوانین ۲ نوع شروط برای عقد نکاح وجود دارد : شروط باطل و شروط صحیح. … می کنند و تازه می خواهند شروطی که ضمن عقد گذاشته اند بررسی کنند که مشکل ساز می شود.

بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ …

گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می‌توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم. ازدواج ﻣﺠﺪد زوج. 1. ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺣﺎﺟﯽ. ﻋﻠﯽ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ درج ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در. ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار ه…

ماجرا ساده است، تهمینه و میلاد دنبال محضری می‌گردند که پذیرای شروط ضمن عقد باشد و حاضر باشد آن را در عقدنامه‌شان ثبت کند. می‌گویند امروز به دو محضر مراجعه کرده‌‌اند و …

در این مقاله انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم .

نکاح سازمان حقوقي ويژه اي است که بر مبناي رابطه جنسي و عاطفي زن و مرد تشکيل مي شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادي کامل دارند و عقد نکاح نيز مانند ساير قراردادها، به …

حقوقی شروط ضمن عقد نکاح[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر عباس معصومی‌اردستانی ؛ استاد راهنما محمدکاظم عمادزاده ؛ استاد مشاور محمود مالمیر.

چون طلاق شرایط و تشریفات خاصی دارد ، صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای … آنچه در اینجا باید بررسی شود شرط خلاف مقتضای عقد است .

شروط ضمن عقد نکاح تمامی ادیان الهی زن و مرد را به ازدواج ترغیب می کنند و ازدواج را … و تازه می خواهند شروطی که ضمن عقد گذاشته اند بررسی کنند که مشکل ساز می شود.

طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر …

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سوال این است که چگونه و با چه شرایطی حق …

این مقاله به بررسی آثار شرعی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. با بررسی ادلّه بیان‌شده در مسئله مذکور، به این نتیجه می‌رسیم که وفای به شرط فعل ضمن عقد نکاح وجوب …

بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختياراتي هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسي شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص اين دو شرط، اين …

بر این اساس، نوشتار حاضر بر آن است تا شروط نامشروع ضمن عقد نكاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌كوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم …

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو …

یک وکیل پایه دادگستری درباره شروط ضمن عقد ازدواج و شرح چگونگی پس گرفتن هدایای نامزدی توضیحاتی داد.

وسائل ـ در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به نام «شروط ضمن عقد» وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم ذکر شده است.

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی، اخلاقی و اجتماعی آن، جایگاه خاصی دارد و همین ویژگی خاص، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و …

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسائل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است. زوجه می‌تواند همه یا برخی از آن‌ها را …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر