QOTA

سرلشکر سلامی: ملت ایران تمام تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند

فرمانده کل سپاه گفت: امروز به مفهوم جدیدی در نظام قدرت جهانی به نام جهان … جهان اسلام مفهوم جدیدی در نظام قدرت جهانی است/ ملت ایران تمام تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند … سرلشکر سلامی تصریح کرد: مستکبران تلاش می‌کنند تا از …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی: ملت ایران هنرمندانه تهدیدهای دشمنان را به فرصت تبدیل می‌کند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توطئه های دشمنان …

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توطئه های دشمنان ضد ایران اسلامی گفت: ملت ایران هنرمندانه تهدیدهای دشمنان را به فرصت تبدیل می‌کند.

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و … بر اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می کند، …

تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل می‌کنیم/ یاد گرفته‌ایم همیشه پیروز باشیم … به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل … روانی دشمن، عزت و اقتدار و سربلندی ما را هدف قرار گرفته بود، اما تمام شد. … که باشید ملت ما از سختی‌ها، ساده‌تر عبور می‌کنند و به اهداف بزرگ زودتر می‌رسند.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می کند، گفت: دشمن بزرگ، موهبت بزرگی است، حکمت های …

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، گفت: دشمن بزرگ، موهبت بزرگی است، حکمت‌های رهبری عظیم …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

ملت ایران، قهرمان تبدیل تهدید به فرصت است … به گزارش خبرگزاری موج، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه … استفاده می کند و شهدا منابع هویت، جاودانگی و اقتدار ما هستند آنها به ما یاد دادند چگونه می شود بر شیاطین پیروز شد.

ملت ایران با وجود گروه‌های جهادی از سختی‌ها عبور می‌کند/ تهدیدهای دشمن را به فرصت … جوان، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در آیین … روانی دشمن عزت، اقتدار و سربلندی ما را هدف قرار گرفته بود؛ اما تمام شد. … او تصریح کرد: به دشمنان هم می‌گوییم هر تهدید را دنبال کنید ما آن را به فرصت تبدیل …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

به گزارش ایمنا به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در … فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمنان ما می خواهند از … بر اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، گفت: …

سرلشکر سلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، گفت: دشمن بزرگ، موهبت بزرگی است، حکمت‌های …

جهان اسلام مفهوم جدیدی در نظام قدرت جهانی است/ ملت ایران تمام تهدیدات را . … استعداد کافی در زمینه ای نداریم عقل حکم می کند تا آن را به افراد متخصص و قدرتمند در آن … مستکبران همه عرصه ها را به جبهه های جنگ سختی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی در ادامه تصریح کرد: قدرت‌های استکباری احساس زوال در … بر اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

سرلشکر سلامی با اشاره به شکل‌گیری حماسه اربعین توسط ملت ایران و دیگر … اینکه ملت ایران، هنرمندانه تمام این تهدیدات را به فرصت تبدیل می‌کند، …

برچسب‌ها:, ,

فروشگاه مارکت سنتر