QOTA

عکس العمل وزارت دفاع امریکا به دروغ های سه رئیس جمهور USA…………..

رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید تنها ده دقیقه قبل از حمله به سه مکان در … جمهوری ایالات متحده روز جمعه ۳۱ خرداد در چند رشته توئیت، گزارش های … آمریکا که ادعای جمهوری اسلامی درباره پهپاد را رد کرد؛ ایران صراحتا دروغ می‌گوید …. در وزارت خارجه گفت جمهوری اسلامی هرسال و مقارن با ایام کریسمس جمهوری ….. عکس تزئینی.

پاتریک شاناهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، عکس از آرشیو …. پنجشنبه ۲۹ آذر ماه در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن برگزار شد، سه مقام وزارت خارجه …. را در یک پرونده مربوط به اتهام تامین مالی فعالیت های تروریستی بیگناه دانست. … دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از گفت‌وگوی خود با رئیس جمهوری چین خبر …

رئیس‌جمهور آمریکا جرج دبلیو بوش در بیانیهٔ اتحاد خود به کنگره، در دی ماه ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) از … دولت و ارتش عراق در طول سه هفته پس از حملهٔ آمریکا و هم‌پیمانانش در تاریخ ۲۹ …. کرد که در آن نگاهی به یک جلسهٔ محرمانه بین دولت بریتانیا، وزارت دفاع و شخصیت‌های … فدرال آلمان گذاشته دروغ بوده و او این کار را برای تقویت پرونده علیه صدام حسین …

حسن روحانی هفته گذشته گفت به خاطر مردم حاضر است با هر کسی دیدار کند. … دونالد ترامپ نیز گفت اگر شرایط فراهم باشد با رئیس‌جمهور ایران دیدار خواهد کرد. … روحانی: اگر کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد، باید از تحریم‌ها دست بردارد … برخی گفته‌اند روحانی برای اینکه رهبر را در برابر شرایط و عمل انجام شده …

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه با انتشار …

همانگونه که مستحضرید رئیس جمهور آمریکا در تاریخ سه شنبه 9 بهمن سال جاری … مقامات سیاسی ـ امنیتی آمریکا معروفترین استراتژیست‏های خود را جمع کردند و سه سال به اینها … آمریکا و برهم زدن نظم اقتصادی و سیاسی تثبیت شده کنونی ممانعت به عمل آورد و ….. بعد از حادثه 11 سپتامبر قراردادی را وزارت دفاع آمریکا با شرکت لاکهید که …

وزارت خزانه داری آمریکا محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن آوری ایران را که … دسته بندی ها: امور سیاسی, ایالات متحده و ایران, بیانیه های مطبوعاتی, حقوق بشر, سیاست ها … وزیر سابق امورخارجه ، جان کری، برجام را پایه گذاری کرد کاملا دروغ و فریب آمیزاست. … اموال مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی و حامیان آنها») امروز، وزارت خزانه‌داری نُه شخص …

Great Seal of the United States

آژانس اطلاعات دفاعی جزئی از وزارت دفاع آمریکا و جامعه اطلاعاتی این کشور است و … فعالیت به عنوان مشاور اصلی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت …. قسمت های کلان آن وجود دارد، در سیا،سه مدیریت مهم و مستقل به شرح زیر می‌باشد: ….. در مورد ترورهای تاریخی” ادعای کمیسیون وارن و سازمان FBI را از اساس دروغ خواند.

رئیس قدیمی آژانس اطلاعاتی ایالات متحده، مایکل فلین Michael T. … پیچ در پیچ در سوریه و اوکراین باید به عنوان همکار فابل اعتماد مسکو عمل کند. … در بهبهۀ انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، اوباما نمی توانست هرج و … کاخ سفید و وزارت امور خارجه با دروغ های دوران بوش قادر به رؤیت وضعیت …. ایالات متحده آمریکا.

دوﻧﺎﻟﺪ راﻣﺴﻔﻠﺪ، وزﻳﺮ دﻓﺎع، در ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﻮد در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارد …. زﻣـﺎن دﻗﻴـﻖ. ﺑﺮﺧﻮرد دوﻣﻴﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮج ﺟﻨﻮﺑﻲ. 9. 3 و. دﻗﻴﻘﻪ و زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻮﻳﻴﻨﮓ. 77. ﺑﻪ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن. 43. 9 و …… ﺧﻮب، از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم، رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش، ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺮﺧـﻮرد اوﻟـﻴﻦ ….. ﺑﻪ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪه، ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي ﺧـﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ …… USA PATRIOT …

آن‌چه سیاست‌گذاران مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی باید در قبال سوریه … فیلم · عکس · صدا … توسط پژوهشگران مرتبط با وزارت دفاع، سازمان سیا و یا کنگره عمل می‌کند. … با این وصف رونالد ریگان به عنوان نخستین رئیس جمهور سند طرحی برای … ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﭘـﺮﻭﮊﻩ، ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ های ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺑﻴﻤـﻪ ﻛـﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ …

و روح مردم از وجودشان با خبر نمی شود و بر عکس. روشنفکرانی … عظیمی در حمایت از سیاست های رئیس جمهور لیبرال. و میانه رو … انتخابات صورت گرفت، به عنوان سندی در دفاع از … ملای مارخورده اما نمکین و خنده رو به عمل می آورند …. Page 3 ….. Storbe Tolbot معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا، ….. ويتنام از نوع همان دسائس و دروغ های بزرگی است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به رغم اینکه در محافل رسانه ای به غیر قابل … شما اگر به جای مقامات ایران بودید، چه واکنشی به سیاست های ترامپ در …

اوباما موفق شد با این برنامه اکثریت مردم آمریکا از جمله جوانان را که به آنها … سه را دوباره فعال کرده و قرار شد تا در عرض دوسال مسئله کاهش بمب های … عدم کاهش بودجه نظامی سر وسامان آور آمریکا بود که در پی خود عکس العمل روسیه و چین را در بر داشت . …. وزارت دفاع آمریکا بعداز انتخابات یک بار دیگر به او محول خواهند کرد تا …

New Haven, CT 06510, USA … ﻋﻜﺲ روي ﺟﻠﺪ … ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮور ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .اﻧﺪ. Page 3 …… ﻛﺸﻮر، وزﻳﺮ دﻓﺎع، رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ، …. اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻓﺘﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ …… ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ وزارت ﻛﺸﻮر اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ،. « …… آﻧﻬﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و … و کروز، خودروهای رزمی، پهپادها و زیردریایی‌های جدید را از دیگر برنامه‌های وزارت دفاع در سال جاری … در این مراسم علاوه بر محمود احمدی نژاد رییس جمهور، سردار سرلشکر سید حسن …. آن قرار می گیرد) بر روی هم سه حرف کلمه USA را میسازند (ایالات متحده آمریکا که بنیانش …

حضور مقامات مسئول وزارت دفاع انگلیس در سوریه و تأمین تجهیزات مورد نیاز باندها در سوریه … شاهزاده بندر، یکی از مؤثرترین مهره های خاندان سعودی است. … در انطباق با «موضعگیری» رئیس جمهور آمریکا، مدیریت مرکز فرماندهی شبه نظامیان در آدانا …. اما بدلیل عکس العمل مخالفانی که قصد دارند به هر قیمتی جلوی انجام آن را بگیرند، چنین نشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم ضمن هشدار به کاهش رشد جمعیت به … چاپچاپ با عکس ارسال به دوستان … کشور، ادامه داد: در سال‌های آتی، رشد جمعیت کمتر از 3/1 بوده و اگر به همین سمت پیش … تکرار دروغ های آمریکایی ها در بیانیه ۳ کشور اروپایی … رییس جمهور در سازمان ملل | پیام های بیانیه ضدایرانی سه کشور اروپایی.

دولت نتانیاهو و شخص وی در سه امر عمده در مظان اتهام و اعتراض قرار دارند: … هدف آن محدود کردن آزادی عمل دیوان عالی کشور و احتمالا آسیب رساندن به آزادی های دیگر نهادهای ملی می باشد. …. نخست وزیر اسرائیل، سازمان ملل را “دروغ خانه” توصیف کرد و گفت … رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اگر کمک آن کشور به ممالکی که علیه …

وی به این ترتیب تا هنگام تصدی وزارت اطلاعات ریاست دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی …. ری‌شهری به صراحت از شکنجه در زندان تحت عنوان تعزیر دفاع می‌کرد. … در زندان‌ها گفت: «اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود ….. «عکس‌العمل مردم در برابر جنگ، بمباران‌ها و موشک باران‌ها، نحوه رساندن مواد غذایی و …

عده‌‌اى خواستند با شعار«نه غزه، نه لبنان»، عکس این را نشان بدهند. … #منکر تنها #دروغ نیست و #معروف هم تنها #نماز و #روزه نیست بلکه #هر_کار_زشت، … شعار عده‌اي عليه رئيس‌جمهور در روز قدس دل هر نيروي مؤمن به انقلاب و …. July 3, 2017 … قاره ایران بوده است نه در آب‏هاى بین‏المللى و پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در آن …

برچسب‌ها:, , , ,

فروشگاه مارکت سنتر