QOTA

مهنازاده-هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده

یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله شب10محرم84.

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده. 2 بازدید مذهبی یک ساعت پیش. یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده · مذهبی 2 بازدید یک ساعت پیش. یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله …

فایزخوانی حزین(پیشنهاد مشاهده) 7:22 …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده · مذهبی 0 بازدید در یک روز. یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده · مذهبی 0 بازدید در یک روز. یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده 4:27 …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده · مذهبی 0 بازدید در یک روز. یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده 4:27 …

هوسه و هروله حماسی(هذالوداع یاحسین)پیشنهادمشاهده · مذهبی 0 بازدید در یک روز. یکی از بهترین اجراهای برگزار شده در مسجدامیر شادگان هیات ثارلله …

قابل ذکر است هیئت فاطمیون، از زمره هیئات انقلابی و مشهور شهر قم است که همواره درسالیان گذشته در سبک عزاداری خود به مداحی حماسی و ترویج ارزش های …

برچسب‌ها:, , ,

فروشگاه مارکت سنتر