QOTA
چه اتفاقی باعث شد، در مجموعه‌ای که ادعا دارد، قوانین سختگیرانه‌ای برای تدفین در … و برای تدفین افرادی که قانونا به آن‌ها عنوان «شهید» اطلاق می‌شود، اختصاص دارد. … بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387 و تبصره بند (الف) ماده (1) قانون جامع … با دفن افراد غیر شهید در گلزار و چه در رابطه با تغییر کاربری قطعات شهدا …

چه اتفاقی باعث شد، در مجموعه‌ای که ادعا دارد، قوانین سختگیرانه‌ای برای تدفین در … و برای تدفین افرادی که قانونا به آن‌ها عنوان «شهید» اطلاق می‌شود، اختصاص دارد. … بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387 و تبصره بند (الف) ماده (1) قانون جامع … با دفن افراد غیر شهید در گلزار و چه در رابطه با تغییر کاربری قطعات شهدا …

البته در ایران هیچ گلزاری هم به اندازه گلزار شهدای بهشت زهرا شهیدگمنام ندارد. … حدود یک میلیون متوفی نیز از سال ۱۳۴۹ شمسی تاکنون در این گورستان دفن شدند. … با گزارشگر ما درباره آغاز طرح نوسازی گلزار شهدا می گوید: این کار از قطعه شهدای گمنام آغاز شد … در این زمینه می افزاید: از آنجا که در ابتدای مطرح شدن بحث ساماندهی قبور شهدا با …

ت ـ گلزار شهدا: محلی که مشتمل بر وجود یک یا تعدادی از مزار شهید می‌باشد. … به آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی از جمله انشعاب موارد یاد شده در کلیه گلزارها و یادمان شهداء را تأمین نمایند. … ماده5 ـ هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیرشهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح … اجرای عملیات ساماندهی گلزار با توجه به طرح مصوب ( فاز 3 ).

وی تصریح کرد: در مورد ساماندهی گلزار مطهر شهدا با توجه به رهنمود مقام معظم … شهدا نیز گفته بود که پس از جنگ تحمیلی ساماندهی گلزار شهدا شروع شد و …

فروشگاه مارکت سنتر