QOTA
مبحث فرآیند یادگیری و درک مفاهیم از طریق آموزش تصویری برای کودکان می …. داستان حضرت عزیر (ع) (یکی از پیامبران بین النهرین) و الاغ مرده؛ سورة بقره، آیة 259. 4. ….. به ویژه اینکه در اکثر ترجمه ها، مترجم برای حفظ امانتداری، نیاز به بیان کامل متنی دارد … کتاب «خبر بزرگ» که به تعبیر خودش نخستین تفسیر گرافیکی قرآن در …

اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف چه کسی بود ؟ … کسی که در زمان حضرت محمد (ص) یکی از سوره های قرآن را به فارسی ترجمه کرد که بود ؟ … آموزش تصویری قرآن کودکان (سوره ناس).

فروشگاه مارکت سنتر